Bilfag

Moderne kjøretøy krever bedre fagfolk, og bilfaglig utdanning er langt mer variert og teknisk avansert enn du kanskje tror. Utviklingen innen bilbransjen går stadig raskere, og bilen er i ferd med å bli en rullende datamaskin. Moderne teknologi gjør bilene lettere, sikrere og raskere, – men også mer kompliserte. Det betyr at ikke hvem som helst kan skru på bilen – i dag er dette en jobb for dyktige fagfolk. En utdanning innen bilfagene gir deg spesialkunnskaper om moderne biler. 

Utdanningsløpet for bilfag 

Bilfag-apper i App Store (Apple)

Bilfag-apper i Google Play (Androide)

Det er en rekke bilfag og velge blant:

Bilmekaniker

Bilfag, lette kjøretøy

Som bilmekaniker er det mye teknikk, men dagens biler krever også god kunnskap om elektronikk og kjøretøy. 

Lastebilmekaniker

Bilfag, tunge kjøretøy

Du jobber med lastebiler, varebiler og busser som veier mer enn 3500 kg, og spesialiserer deg oftest innen ett eller flere områder, for eksempel motor, motorstyring eller påbygg.

Hjulutrustningsfaget

Her legges grunnlaget for sikker bruk av hjulutrustning på alle typer kjøretøy slik at transport av mennesker og gods skjer på en trygg og forsvarlig måte.

Billakkererfaget

Det jobbes med sparkling, sliping, pussing, reparasjonslakkering, spesiallakkering og vedlikeholdslakkering.

Bilskadefaget

Bilskadereperatøren arbeider på bilens karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer.

Chassispåbygger

Påbygg av kjøretøy til transport av mennesker, dyr, varer og gods – med høye krav til materialvalg og produksjonsmetoder. 

Motorsykkelmekaniker

Motorsykkelfaget

En motorsykkelmekaniker feilsøke og reparerer motorsykler, mopeder, snøscootere og ATV.

Reservedelsfaget

Faget handler om kompetanse innenfor håndtering av deler og utstyr til kjøretøy, og det å ivareta høye krav til sikkerhet og komfort.