Transport- og logistikkfag

Utdanning innen yrkessjåførfaget eller logistikkoperatør. 

Utdanningsløpet for transport- og logistikkfag

Lastebil

Yrkessjåførfaget

Som faglært yrkessjåfør er mulighetene gode på jobbmarkedet, og det er stor variasjon i arbeidsoppgavene innenfor de ulike transportfeltene. 

Utdanningen i yrkessjåførfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen transport av personer og gods. Faget bidrar til yrkeskompetanse som omfatter effektive, sikre, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester. Det skal også bidra til å utvikle yrkessjafører som kan håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold.

Opplæringen gir kompetanse om nasjonalt og internasjonalt regelverk knyttet til transport, og om faktorer som kan påvirke lønnsomheten i et transportoppdrag. Opplæringen utvikler din kompetanse på enkelt vedlikehold og sikker bruk av teknisk utstyr og hjelpemidler. Det vektlegges også sikker forsvarlig, hensynsfull og økonomisk håndtering av transportmidler. Opplæringen skal bidra til å utvikle kunnskap om det å drive egen transportvirksomhet. Utdanningen gir deg mulighet til å tilegne deg førerkort klasse B, tyngre kjøretøy, truck og ADR, samt andre kurser etter avtale.

 

Truck

Logistikkoperatør

Terminalarbeid har på få år endret seg fra tunge løft til bruk av moderne teknologi som gjør jobben lettere og mer effektiv. Det er gode muligheter for kloke hoder og raske hender, og du får en interessant karriere som fører deg dit du vil og evner.

Faget omhandler arbeid på godsterminal eller handel- og produksjonsbedrifter. Som logistikkoperatør ma du være fortrolig med bruk av tekniske hjelpemidler, og et sentralt kompetansebevis er truckførerbevis. Ditt ansvar er blant annet at varer som mottas, lagres, sorteres og sendes ikke skades og at de kommer fram til kunden til avtalt tid. Du får også kunnskap om varefly­ten gjennom bedriften.

Det er viktig at du kan samarbeide effektivt og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Som logistikkoperatør vii du kunne jobbe over hele verden, med alt fra transport av gods, sikring av last, vareflyt og lagring.