Transport- og bilfagenes opplæringskontor - TOBO

Transport- og bilfagenes opplæringskontor (TOBO) har oppfølging av lærlinger i Nordland, Troms og Finnmark. 

Vår jobb er i samarbeid med lærebedriftene å kvalitetssikre din arbeidsdag som lærling, og sørge for at opplæringen skjer i henhold til læreplanens innhold.

Dette er noen av oppgavene våre:

  • Fremskaffe oversikt over læreplasser
  • Inngå forpliktende avtaler og lærekontrakter
  • Oppfølgingsmøter hos lærebedriftene
  • Konfliktløsning
  • Oppmelding til fagprøve
  • Sikre økonomiske støtteordninger
  • Rekruttering
  • Samarbeid med skoler

I løpet av læretiden kan det være mange mye du lurer på og ønsker mer veiledning i, da er det godt å vite at du har oss på laget! 

Vi hjelper til med det som trengs - når det trengs!