Gjenvinningsfaget

Kompetanse på gjenvinning ved bruk av prosesser, maskiner og utstyr.

Gjenvinningsoperatøren skal kunne:

  • Motta avfallet og sortere det for videre, tilpasset gjenvinning og sluttbehandling
  • Anvende utstyr som gjenvinningsanlegget benytter som ledd i sorteringen av avfallet
  • Betjene maskiner og annet utstyr for mål og vekt, forflytning, komprimering, knusing, pressing og annen maskinell bearbeiding av avfall
  • Utføre regelmessig vedlikehold av maskiner og utstyr
  • Klargjøre og merke for videre bearbeiding og transport ut fra anlegget

Utdanningsløpet for gjenvinningsoperatør